Meer dan alleen bescherming

Vaak wordt het dak bij de bouw of renovatie van een pand vooral als kostenpost gezien. Als ware het nu eenmaal een onontkoombare uitgave. Dat is echter onnodig en zelfs zonde. Duurzame daken kunnen ook maatschappelijk veel opleveren.

Een duurzaam dak kan veel opleveren.

Duurzame daken worden uitgedrukt in een kleur, waarbij elke kleur staat voor de soort dak. Bij een geel of een rood dak bijvoorbeeld zijn er verscheidene voordelen voor de eigenaar van het dak, die goed uit te drukken zijn in financiële baten. Denk aan de opbrengst van zonnepanelen of aan het benutten van de ruimte door bijvoorbeeld de exploitatie van een dakrestaurant. Hierdoor worden de mogelijkheden van andere duurzame daken vaak onnodig aan de kant geschoven.

Andere kleuren hebben ook veel te bieden

Groene en blauwe daken hebben vaak vooral een kwalitatieve opbrengst. Dit soort daken hebben namelijk een positieve invloed op de omgeving en verbeteren de kwaliteit van leven voor dier en mens. Er is bijvoorbeeld minder fijnstof in de omgeving of er hoeft minder water afgevoerd te worden door het rioleringssysteem. Deze daken verlagen de temperatuur in het gebouw maar ook in de omgeving en verminderen daarmee de eventuele hittestress op die locatie. En dat heeft weer invloed op de gezondheid van de omgeving. Dit soort factoren noemen we de maatschappelijke baten. Deze maatschappelijke baten wil de eigenaar van het dak uiteraard graag in een financiële waarde uitgedrukt hebben.

De maatschappelijke waarde in geld

Door een nieuwe rekentool, ontwikkeld door Arcadis, CE Delft en de gemeente Rotterdam is het mogelijk om de maatschappelijke waarde van een duurzaam dak in geld uit te drukken. Daarmee kan je gemakkelijker een beslissing nemen over de keuze voor een duurzaam dak. De cijfers zijn goed onderbouwd en de methodes en gegevens die worden gebruikt voor de berekeningen zijn gemakkelijk terug te vinden. Ook kunnen de cijfers die uit de tool komen worden gebruikt voor een milieueffectrapportage of als onderbouwing bij een aanvraag. Verder wordt er gekeken naar de vermeden CO2-uitstoot bij een geel en groen dak en wat de vermeden arbeidsverliezen en vermeden zorgkosten zijn bij een groen dak. Ook al deze aspecten dragen namelijk bij aan de opbrengsten voor de directe omgeving. Tot slot krijg je er zelfs een indicatieve BREEAM score uit.

Zero250 helpt u graag

De tool is erg uitgebreid en daardoor wellicht niet altijd even eenvoudig in te vullen. Daarom helpen en begeleiden wij je graag met het invullen ervan. We leggen duidelijk uit wat de gegevens in de tool voor jou betekenen en we kijken samen naar de mogelijkheden. Kortom, denk je aan de renovatie van je dak, maar wil je zien wat een duurzaam dak kan opleveren. Dan helpen wij graag dat nauwkeurig te onderzoeken. Natuurlijk, uiteindelijk bepaal jij, met hulp van Zero250, wat voor jou en jouw omgeving de beste keuze is. Neem daarom gewoon eens contact met ons op.