Waar gaan we naartoe (en hoe gaan we er komen)?

Zero250 gelooft dat op het dak veel maatschappelijke uitdagingen opgelost kunnen worden. Door (gecombineerde) strategieën van de R-ladder uit het Rijksbrede Programma Circulaire Economie (PBL.nl) toe te passen. Passend bij de mogelijkheden van vandaag en morgen, nemen we dak eigenaren mee om succesvol de doelstellingen van 2030 en 2050 te bereiken. De schone toekomst ligt op het dak.

Lineair is aan zijn einde, circulair + is de toekomst

Grondstoffen in de natuur zijn eindig en dat merken we nu steeds meer landen rijker worden. De vraag naar grondstoffen stijgt en grondstoffen worden steeds lastiger te delven. Hiermee worden onze ogen geopend om beter naar ons gedrag te kijken en de conclusie is niet mals. De wegwerp economie die we hebben opgebouwd kan niet blijven bestaan.

Waar we vroeger niet eenvoudig in staat waren producten
te hergebruiken biedt technische vooruitgang enerzijds en schaarste anderzijds, nu wel mogelijkheden om het proces van onze grondstoffen beter en circulair in te richten.

reduce, reuse, recycle

Bovenaan de to do lijst staat het verminderen van consumptie en productie en het slimmer maken en gebruiken van producten.
(Referentie R-Ladder 1 & 2)

Het volgende focusgebied van de to do list is verlengen van de levensduur van het dak en onderdelen op het dak.
(Referentie R-Ladder 3 & 4)

Last, but not least, bekijken we het nuttig toepassen van materialen, die van daken afkomen en anders gestort zouden worden.
(Referentie R-Ladder 5 & 6)

Onze pijlers van Zero250

Van lineair recta naar de afvalverwerking, naar terug de bouwplaats op is wat ons betreft de mooiste ontwikkeling van deze tijd.

Van lineair recta naar de afvalverwerking, naar terug de bouwplaats op is wat ons betreft de mooiste ontwikkeling van deze tijd.

Van lineair recta naar de afvalverwerking, naar terug de bouwplaats op is wat ons betreft de mooiste ontwikkeling van deze tijd.

Van lineair recta naar de afvalverwerking, naar terug de bouwplaats op is wat ons betreft de mooiste ontwikkeling van deze tijd.