Wij leveren kennis, kunde en innovativiteit

Zero250 verzamelt en bundelt kennis, kunde & innovativiteit op het gebied van duurzame daken. Daardoor zetten wij belangrijke stappen naar een duurzame wereld en maken wij 0% CO2-uitstoot in 2050 mogelijk. Dat doen we op basis van ervaringen van onze partners, maar ook door het verzamelen, analyseren en interpreteren van data. Ons doel daarbij is om ervoor te zorgen dat onze partners met Zero250 altijd en overal de beste duurzame daken kunnen aanleggen en beheren/onderhouden, terwijl faalkosten worden voorkomen.

Een belangrijk onderdeel daarbij is bijvoorbeeld de kennissessies die wij organiseren met betrekking tot de beste en/of meest moderne technieken en producten. Vanuit al die kennis adviseren onze partnerbedrijven je over de mogelijkheden en zorgen zij voor de realisatie van jouw duurzame dak. De belangrijkste maatregel volgens de Europese klimaateisen voor wat duurzame daken betreft is immers, dat gebouwen moeten worden gerenoveerd om de uitstoot van CO2 en het energieverbruik te verminderen. En dat is allang geen losse ambitie meer, maar een keiharde juridische eis.

Verzamelen van data

Voortdurend verzamelen wij alle denkbare data. Bijvoorbeeld over de opbrengst van zonnepanelen op een dak in termen van energie maar ook als het gaat om de financiële aspecten. Of over de besparing van energie en de temperatuurwinst bij een groen dak, omdat er minder gekoeld dan wel minder verwarmd hoeft te worden.

Wat zijn bijvoorbeeld ’s winters of juist ’s zomers de temperatuurverschillen tussen een standaard bitumen dak versus een sedumdak. Al die data verzamelen en benutten we. Dat maakt Zero250 van toegevoegde waarde voor de verduurzaming van daken.

Plaatselijk belang

Wij kijken altijd naar het belang per gebied, per stad en per regio. Is er plaatselijk meer mogelijk met zonnepanelen of is er meer behoefte aan de opvang van water. Of is er meer behoefte aan de optimalere inzet van de ruimte die het dak heeft, al dan niet in combinatie met groen. Zo verzamelen we alle data, die we vervolgens gebruiken om het lokaal belang het beste te dienen en het beste advies te kunnen geven.

De waarde van je dak

Het dak van een pand is geen sluitpost meer. Het is veel meer dan de afdekking van een pand tegen regen, kou of zon. Als het gaat om de uitstraling wordt het inmiddels gezien als de vijfde gevel. En de waarde van het dak gaat veel verder. Niet alleen omwille van de klimaatwet. Vraag je af in welke omgeving je dak ligt, welke behoeften hebben mijn omgeving en ik, én welke kansen biedt mijn dak daarvoor. Dan krijg je een beeld over de waarde van je dak; it’s not me, but my world is most important. Want het ontwikkelen van daken omwille van klimaatveranderingen, energietransities en digitalisering is essentieel voor een klimaatbestendige en veerkrachtige wereld.

Benut de ruimte die je dak biedt

De ruimte die de mens beschikbaar heeft, vooral in steden en dichtbevolkte gebieden, voor bijvoorbeeld recreatie, kleinschalige landbouw, en zo voorts is beperkt. Elke m2 grond die er is wordt benut voor gebouwen en infrastructuur. Een dak biedt daarvoor een oplossing.

Zo kun je een dak gebruiken voor het kweken van je eigen groente, of als ruimte om te recreëren, om de biodiversiteit te vergroten of misschien zelfs voor een combinatie van toepassingen. Wat er mogelijk is en op welke schaal is per situatie afhankelijk. Uitbouw via je dak is soms nieuwbouw op oudbouw. Het is het benutten van ruimte waar die op de grond steeds schaarser wordt en het biedt je daarmee veel meer dan je je nu wellicht kan voorstellen.

overheden

woningcorporaties

architecten

bedrijven/instellingen

bouw- en
gerelateerde bedrijven

beleggers, ontwikkelaars
en vastgoedeigenaren