Voor elke eigenaar van onroerend goed

Een duurzaam dak van Zero250 is natuurlijk voor iedere eigenaar van een pand geschikt en mogelijk. Van kleine hellende daken op een privéwoning tot een enorm plat dak op een kantoorpand, en alles daartussen. Wij voeren niet alleen uit, maar zijn voor elke partij vooral ook een kennispartner.

Elk dak kan volgens het concept van Zero250 duurzaam worden.

Wij kijken daarbij altijd naar het belang per situatie, per stad en per regio. Is er bijvoorbeeld meer mogelijk met zonnepanelen of is er juist meer behoefte aan de opvang van water. Of is er meer behoefte aan het benutten van de ruimte die het dak biedt, al dan niet in combinatie met groen. Wij verzamelen alle data, die we vervolgens gebruiken om het lokaal belang het beste te dienen en het beste advies te kunnen geven.

De grootste stappen in verduurzaming worden weliswaar gezet met multifunctionele daken voor grotere partijen die veel onroerend goed bezitten. Maar ook professionals in de bouw, architecten en bouwgerelateerde sectoren hebben veel baat bij de kennis en kunde die Zero250 hen biedt.

Iedere eigenaar van een pand, ongeacht de soort of omvang ervan, kan met een duurzaam dak van Zero250 aantonen, dat hij meewerkt aan een duurzame wereld. Zakelijke OG-eigenaren tonen hiermee bovendien aan, dat zij werkelijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). En dat is belangrijk voor iedereen.

Onze partnerbedrijven bekijken en beoordelen bij elke aanvraag de mogelijkheden en brengen daarna een concreet advies uit.

Overigens werken wij altijd met inachtneming van de regels van de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) en volledig conform de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB).

overheden

woningcorporaties

architecten

bedrijven/instellingen

bouw- en
gerelateerde bedrijven

beleggers, ontwikkelaars
en vastgoedeigenaren

Wat is jouw route naar 2050?

Plan jouw route naar 0% CO2-uitstoot met het Zero250 ambitie programma.

In 2050 0% uitstoot van CO2

Dat zijn geen loze woorden. Evenmin is het slechts een mooie ambitie. Het is een keiharde, wettelijk vastgelegde eis. Daar ontkom je niet meer aan. Level Up your roof!