Bij een volledige renovatie of nieuwbouw van een project zou het dak zo duurzaam mogelijk moet worden ingericht. Daarmee behoudt het gebouw immers waarde, is het toekomstbestendig en creëert het een prettige sfeer en leefomgeving.

Duurzaamheid en BREEAM

Met een duurzaam dak wordt het maximale uit het dak gehaald. Dat is waar Zero250 voor staat. Om te bepalen of en hoezeer een gebouw echt duurzaam is, is een methode ontwikkeld. Dit is de zogenoemde BREEAM-methode, die uiteindelijk met betrekking tot de duurzaamheid van het gebouw een certificaat uitgeeft. Met BREEAM-NL. (Building Research Esthablishment’s Environmental Assessment Method) krijg je inzicht in de duurzaamheidsprestaties van het gebouw of project en wordt het op meerdere aspecten beoordeeld. Zie daarvoor de bijgevoegde tabel.

Beoordelingscategorieën

De categorieën waarop wordt beoordeeld zijn onderverdeeld in subcategorieën. In totaal gaat het om 48 individuele beoordelingscriteria waar punten voor behaald kunnen worden.
Om aan een hoge BREEAM-certificering te komen moet men aardig wat punten scoren. Voor bijvoorbeeld de kwalificatie ‘Very Good’ moet men een score van meer dan 55% hebben.

BREEAM en het dak

Maar liefst 13 van de 48 BREEAM-punten kunnen behaald worden door het dak zo slim mogelijk te benutten. Het dak kan dus een flinke bijdrage leveren aan een goede score en daarmee aan een BREEAM-Certificering. Zomaar vier aspecten waar uw dak op kan scoren zijn bijvoorbeeld het stimuleren van lokaal opwekken van hernieuwbare energie. Of het verminderen van het gebruik van drinkwater in het gebied. Het dak kan ook de kwaliteit van de omgevingsbeleving verbeteren of helpen met het optimaliseren van de lokale luchtkwaliteit. Denk verder eens aan een daktuin (groen dak) of het opvangen van overvloedig regenwater (blauw dak).

Niet alle 13, wel veel punten haalbaar

Het is waarschijnlijk niet mogelijk om alle dertien punten op één dak te behalen. Maar de aanleg van een goed duurzaam dak zal zeker aanzienlijk bijdragen aan een goede score. Zero250 helpt graag met het verder uitwerken van de ideeën voor het dak om zo tot een mooie score te komen.