Jouw ontwerp is de eerste stap

Als architect speel je een sleutelrol bij het ontwerp van een pand met een duurzaam dak. En daarmee kan je er voor zorgen, dat er meer duurzame daken worden aangebracht én dat de uitstoot van CO2 wordt teruggebracht. Jouw ontwerp is immers de eerste stap. En een eerste stap is altijd veel waard.

Natuurlijk is een mooi ontwerp van een pand belangrijk. Maar juist met een duurzaam dak wordt het hele ontwerp alleen maar mooier. Adviseer, ontwerp en begeleid je opdrachtgevers naar een duurzaam dak. Wij participeren in dat proces, van ontwerp, inrichting en uitvoering graag. Zo maken we samen stappen naar het terugbrengen van de uitstoot van CO2.

Elk dak kan volgens het concept van Zero250 duurzaam worden.

Wij kijken daarbij altijd naar het belang per situatie, per stad en per regio. Is er bijvoorbeeld meer mogelijk met zonnepanelen of is er juist meer behoefte aan de opvang van water. Of is er meer behoefte aan het uitnutten van de ruimte die het dak biedt, al dan niet in combinatie met groen. Om die vragen te beantwoorden verzamelen wij alle data die we vervolgens gebruiken om het beste advies te geven. En dat leidt tot het dienen van het lokale belang.

De grootste stappen in verduurzaming worden weliswaar gezet met multifunctionele daken voor grotere partijen die veel onroerend goed bezitten. Maar ook professionals in de bouw en bouwgerelateerde sectoren hebben veel baat bij de kennis en kunde die Zero250 hen biedt.

Iedere eigenaar van een pand, ongeacht de soort of omvang ervan, kan met een duurzaam dak van Zero250 aantonen, dat hij meewerkt aan een duurzame wereld. Zakelijke OG-eigenaren tonen hiermee bovendien aan, dat zij werkelijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). En dat is belangrijk voor iedereen.

Onze partnerbedrijven bekijken en beoordelen bij elke aanvraag de mogelijkheden en brengen daarna een concreet advies uit.

Wat is jouw route naar 2050?

Plan jouw route naar 0% CO2-uitstoot met het Zero250 ambitie programma.

In 2050 0% uitstoot van CO2

Dat zijn geen loze woorden. Evenmin is het slechts een mooie ambitie. Het is een keiharde, wettelijk vastgelegde eis. Daar ontkom je niet meer aan. Level Up your roof!