Stel je voor dat energie goedkoop geïmporteerd kan worden?

We zijn met elkaar goed bezig om invulling te geven aan de energietransitie of beter gezegd “duurzaamheidstransitie”. We lopen daarbij tegen obstakels aan zoals het gebrek aan grondstoffen voor zonnecellen en nog veel meer. Dus rijst de vraag hoe haalbaar is het om ieder zelf zijn energie op te laten wekken? Zou het nog nodig zijn als we de kracht van bijvoorbeeld waterstof weten uit te nutten?

Een schone toekomst ligt op het dak. Daar zijn wij als Zero250 van overtuigd. We roepen graag op om niet zomaar het dak vol te zetten met zonnepanelen. Want er komt veel meer kijken bij een fijn en duurzaam leefklimaat. Opwarming van gebieden, luchtvervuiling, verbetering van flora en fauna of water beheer. Het zijn stuk voor stuk uitdagingen die we moeten oppakken om Nederland een fijne leefomgeving te laten blijven. Als de temperaturen stijgen en regen, hagel en storm met grotere impact op ons neerdalen, besef je goed met welke krachten we te maken krijgen.

We zijn als kennisplatform nieuwsgierig en met een open blik gericht op de mogelijkheden van vandaag en morgen. In onze zoektocht naar schone oplossingen zijn wij op een Nederlandse uitvinding gestuit die ons in ieder geval aan het denken zet met de vraag “Wat is onze energiebron in de toekomst”?

INNOVATIE IN WATERSTOF

Stel je voor dat waterstof veilig beschikbaar is?

Stel je voor dat waterstof veilig beschikbaar is? Dat deze schone vorm van energie de kolencentrales kan vervangen? Dat zware machines, vrachtvervoer en wellicht zelfs auto’s worden aangedreven met waterstof? Hoe belangrijk wordt het dan om zelf energie op te wekken? Deze toekomst lijkt soms ver weg. Zeker wanneer we lezen dat waterstof transport duur en onveilig is, het produceren duur is, langzaam gaat en zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen.

Aan de andere kant weten we ondertussen van het bestaan af van natuurlijke waterstofbronnen waar de natuur zelf waterstof produceert. We zien technologie ontwikkeld worden waarmee relatief beter en goedkoper waterstof kan worden ontwikkeld. Het transport… dat leek een probleem. Totdat wij spraken met H2-feul. Dankzij deze Nederlandse partij is het opslaan van waterstof veilig en efficiënt mogelijk. Dus stel je voor… een schone industriële wereld en prachtige daken om te zorgen voor een leefbaar klimaat.

WERKING VAN H2-FUEL
H2Fuel is waterstof gebonden aan een zout en kan dankzij de vaste poedervorm worden getransporteerd en opgeslagen (droog) onder atmosferische omstandigheden. De afgifte van waterstof wordt bereikt met behulp van een gepatenteerd proces dat geen extra energie vereist. Na afgifte van waterstof kan het overgebleven poeder – of verbruikte brandstof – worden gerecycled en hergebruikt als een drager van waterstof.

2050 lijkt steeds makkelijk haalbaar. Dankzij ontwikkelingen als H2-feul ontstaan er oplossingen waarbij het nu al “overspannen elektriciteit netwerk” geen grote upgrades nodig hebben.

Het ligt voor de hand dat landen met veel zonkracht in de toekomst producent worden van opgeslagen energie zoals waterstof. Gratis geleverd door de zon en dan verkocht aan de rest van de wereld.
Als dit nodig is voor de duurzame wereld. Prima natuurlijk, maar wat ons betreft combineren we H2-feul met mogelijke scenarios van de TU delft waarbij boeren producent worden van waterstof, methanol of ethyleen en waarbij dit net als melk nu wordt opgehaald. Zo worden we een zelfvoorzienend land als het gaat om energie.

Level up your roof, begin met een ambitieplan.

Bronnen
https://www.tudelft.nl/delft-integraal/articles/dec-2020-waterstof/waterstof-in-een-vaste-drager

https://h2-fuel.nl/benefits