Elk dak kan volgens het concept van Zero250 duurzaam worden.

Wij kijken daarbij altijd naar het belang per situatie, per stad en per regio. Is er bijvoorbeeld meer mogelijk met zonnepanelen of is er juist meer behoefte aan de opvang van water. Of is er meer behoefte aan het uitnutten van de ruimte die het dak biedt, al dan niet in combinatie met groen. Om die vragen te beantwoorden verzamelen wij alle data, die we vervolgens gebruiken om het beste advies te geven. En dat is gericht op het lokale belang.

STAP 1

Wij verzamelen continu alle denkbare data en actuele innovatieve informatie. Bijvoorbeeld over nieuwe producten, de slimste energieopbrengst, de beste energieopslag van zonnepanelen, of data over financiële aspecten. Maar ook over de besparing van energie en de temperatuurwinst bij een groen dak omdat er minder gekoeld dan wel minder verwarmd hoeft te worden. Of de levensduur van een dakpakket, de isolatiewaarden of het benodigde onderhoud van het dak met diverse applicaties. Al die data verzamelen we, zodat we heel concreet de toegevoegde waarde van elke soort duurzaam dak weten.

STAP 2

Wij kijken naar het belang per stakeholder, per gebied, per stad en per regio waar een duurzaam dak aangelegd kan worden. In de ene situatie is er wellicht meer mogelijk met zonnepanelen of is er juist meer behoefte aan de opvang van water. Of is er meer behoefte aan de uitnutting van de ruimte die het dak heeft, al dan niet in combinatie met groen. Zo komen we tot heel gerichte adviezen per situatie.

STAP 3

Met alle data en gericht per situatie kunnen we de beste oplossingen adviseren en uitvoeren. Door de samenwerking van al onze kennispartners worden faalkosten en fouten voorkomen. Als opdrachtgever ben je daardoor verzekerd van de kwalitatief beste oplossing. Zo zet ook jij stappen naar nul procent uitstoot van CO2 in 2050.

De grootste stappen in verduurzaming worden weliswaar gezet met multifunctionele daken voor grotere partijen die veel onroerend goed bezitten. Maar ook professionals in de bouw, architecten en bouwgerelateerde sectoren hebben veel baat bij de kennis en kunde die Zero250 hen biedt.

Iedere eigenaar van een pand, ongeacht de soort of omvang ervan, kan met een duurzaam dak van Zero250 aantonen, dat hij meewerkt aan een duurzame wereld. Zakelijke OG-eigenaren tonen hiermee bovendien aan, dat zij werkelijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). En dat is belangrijk voor iedereen.

Onze partnerbedrijven bekijken en beoordelen bij elke aanvraag de mogelijkheden en brengen daarna een concreet advies uit.

Overigens werken wij altijd met inachtneming van de regels van de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) en volledig conform de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB).

overheden

woningcorporaties

architecten

bedrijven/instellingen

bouw- en
gerelateerde bedrijven

beleggers, ontwikkelaars
en vastgoedeigenaren