Gebruik de vele mogelijkheden

Woningcorporaties, neem je verantwoordelijkheid en benut de vele mogelijkheden die wij je bieden om je grote hoeveelheid onroerend goed te verduurzamen. Kantoor- en bedrijfspanden, maar ook blokken woonhuizen kunnen allemaal voorzien worden van een duurzaam dak.

Natuurlijk bekijken en beoordelen we dat per situatie, per object en per locatie. Maar een goed en gedegen advies geven we je graag. Als corporatie kan je –en moet je- je verantwoordelijkheid nemen. Het benutten van de vele mogelijkheden maakt dat er geen belemmeringen hoeven te zijn om de stappen in verduurzaming te zetten.

Daarbij komt dat de huidige mondige en kritische consument steeds meer zal vragen om een duurzame woning. En daar moet je als corporatie natuurlijk aan voldoen.

Zet  grote stappen naar een duurzame wereld en een schone toekomst.

Daarmee zet ook jij en jouw organisatie grote stappen naar een duurzame wereld en een schone toekomst. Daarmee voldoe je niet alleen aan de wetgeving, maar bovendien geef je met deze vorm van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen het goede voorbeeld. Neem voor een gedegen advies, per object en per locatie daarom contact met ons op. Wij adviseren en begeleiden je graag.

De grootste stappen in verduurzaming worden weliswaar gezet met multifunctionele daken voor grotere partijen die veel onroerend goed bezitten. Maar ook professionals in de bouw en bouwgerelateerde sectoren hebben veel baat bij de kennis en kunde die Zero250 hen biedt.

Iedere eigenaar van een pand, ongeacht de soort of omvang ervan, kan met een duurzaam dak van Zero250 aantonen, dat hij meewerkt aan een duurzame wereld. Zakelijke OG-eigenaren tonen hiermee bovendien aan, dat zij werkelijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). En dat is belangrijk voor iedereen.

Onze partnerbedrijven bekijken en beoordelen bij elke aanvraag de mogelijkheden en brengen daarna een concreet advies uit.

Wat is jouw route naar 2050?

Plan jouw route naar 0% CO2-uitstoot met het Zero250 ambitie programma.

In 2050 0% uitstoot van CO2

Dat zijn geen loze woorden. Evenmin is het slechts een mooie ambitie. Het is een keiharde, wettelijk vastgelegde eis. Daar ontkom je niet meer aan. Level Up your roof!