Duurzame daken

Goed voor het milieu

Duurzaam betekent, dat een product bij zowel de productie als bij het behoud ervan lang meegaat zonder het milieu te belasten. Voor een duurzaam dak is dat niet anders. Daarnaast is ecologische duurzaamheid de eigenschap van een systeem om voor onbepaalde tijd divers en productief te zijn. Duurzame daken van Zero250 hebben beide kenmerken in zich.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om duurzame daken in te richten, die alle een eigen kleur hebben: groen, geel, rood en blauw of bijvoorbeeld paars of oranje. Als er meerdere functies op een dak worden gecombineerd, dan wordt dat een multifunctioneel dak of gouden dak genoemd. Het zijn vooral de multifunctionele daken die het meeste bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot. En juist daar is het belangrijk om fouten en faalkosten te beperken. Dankzij de kennis en de aanpak volgens Zero250 is dat mogelijk.

Elk duurzaam dak, ongeacht z’n kleur of combinatie wordt op maat ontworpen. Duurzaam is ook zeker kostenbewust en rendeert op meerdere vlakken. Emissiereductie, verbetering van flora en fauna en waardevermeerdering van het pand zijn daarin kernwaarden.

Dankzij kennis, kunde en innovativiteit is een dak conform Zero250 faalkostenvrij ontwikkeld, van de hoogste kwaliteit en volledig gericht op de eigenaar, de gebruiker, z’n omgeving, het milieu en de toekomst. Dat alles is gebaseerd op een enorme hoeveelheid praktijkervaring, onderzoeken en een oneindige verzameling data.

Een groen dak.

Door begroeiing minder CO2 en meer biodiversiteit

Groene daken zijn daken die zijn ontworpen met begroeiing, extensief of intensief. Dat varieert van sedum en grassen, van bloemen tot beplanting met struiken, of zelfs met bepaalde boomsoorten.

Groene daken zijn ’s zomers koeler dan bitumen daken doordat het zonnewarmte absorbeert. Het verschil loopt soms op tot wel 25o Celsius. Daardoor blijft het in het gebouw veel koeler en is er geen of veel minder airconditioning nodig. Doordat een groen dak koel blijft wordt het onderliggende dak beschermd tegen de werking van direct zonlicht en dat verlengt de levensduur van het dak enorm, vaak tot wel twee keer zo lang. Die langere levensduur van het dak, én de aantrekkelijkheid van het aangezicht vergroten de waarde van het pand aanzienlijk.

Overigens reflecteert een hard dak geluid, terwijl een groen dak geluid absorbeert. Daarmee zorgt een groen dak voor een rustiger leefomgeving, wat de gezondheid van mens en dier ten goede komt.

Een groen dak zorgt ook nog eens voor een grotere biodiversiteit. Vogels en insecten profiteren namelijk van de begroeiing en krijgen meer leefruimte. Die begroeiing neemt ook nog eens CO2 en NOx op. Tot slot houden groene daken 60 tot 80% meer regenwater vast, waardoor het riool wordt ontlast, bijvoorbeeld bij hevige stortbuien. En de begroeiing zorgt voor de productie van zuurstof.

Een geel dak.

De kleur van duurzame energie

Van een geel dak is sprake wanneer er duurzame energie op wordt opgewekt. Meestal gaat het dan om zonnepanelen, maar het kan ook om windmolens gaan.

De energie die er wordt opgewekt, wordt in eerste instantie gebruikt in het gebouw zelf. Wordt de opbrengst gekoppeld aan een smart-grid of energieopslag dan komt dat nu en in de toekomst het gebouw, het milieu en je portemonnee ten goede.

De overtollige energie kan immers worden teruggegeven aan het reguliere netwerk. Daardoor is de energierekening niet alleen veel lager, maar kan een geel dak zelfs geld opleveren. Deze manier van energieopwekking betekent ook dat er minder CO2 wordt uitgestoten, wat een schonere lucht oplevert. Uiteraard krijgt het gebouw een hoger energielabel en dat komt de waarde van het pand ten goede, bijvoorbeeld in geval van verkoop.

Rood is de kleur van extra ruimte.

Ruimte die je divers kunt gebruiken

Een dak biedt vaak extra ruimte, die heel gemakkelijk benut kan worden voor verschillende doeleinden. Rode daken zijn daken waar die extra ruimte wordt benut. Het dak wordt simpelweg als ruimte efficiënter gebruikt en het leefoppervlak in een drukke woonomgeving wordt daarmee vergroot. Denk dan aan recreatieve of sportieve mogelijkheden zoals een terras, een sportveld of een zwembad.

Als die extra recreatieve ruimte niet alleen voor de eigenaar of gebruikers nodig is, kan het zelfs verhuurd worden, wat de eigenaar van het pand financieel voordeel oplevert.

Overigens wordt een rood dak meestal gecombineerd met groen, soms zelfs voor het kweken van groente of fruit. Ook dat komt het milieu uiteraard ten goede.

Blauw heeft de associatie met water.

Niet alleen de opvang van water is een voordeel

De kleur blauw heeft de associatie met water. Een blauw dak is dan ook vooral bedoeld voor de berging of buffering van hemelwater. Dit wordt ook wel een (water)retentiedak genoemd. Meestal wordt het gecombineerd met begroeiing van het dak (groen). Het belang of voordeel van een blauw dak is allereerst, dat het verkoelend werkt en de binnentemperatuur aldus lager blijft bij warme zomerse dagen.

Daarnaast -en minstens zo belangrijk- wordt veel regenwater opgevangen, waardoor het riool ontlast wordt. Een automatisch systeem, bijvoorbeeld een resilio (op een dynamisch blauw dak) of Ceyes (rubber tegels van oude autobanden op een statisch blauw dak), zorgt ervoor dat het opgevangen water in kleinere hoeveelheden wordt afgevoerd en het riool niet wordt overbelast. Verder is regenwater relatief schoon en kan het worden hergebruikt voor bijvoorbeeld het spoelen van toiletten of anderszins. Is er sprake van een multifunctioneel dak (blauw en groen), dan zal het opgevangen regenwater uiteraard (deels) gebruikt worden voor de eigen beplanting.

Paarse daken zijn woondaken.

De creatie van woonruimte

Als er op een dak extra woonruimte wordt gecreëerd, bijvoorbeeld door de bouw op het dak van tiny houses, dan spreken we van een paars dak.

Daarmee wordt een stad verdicht, omdat er nieuwe, extra ruimte wordt gemaakt om te wonen en te leven. Soms kunnen er zelfs meerdere kleine woningen op één dak worden gerealiseerd. Dan is er sprake van een dakdorp.

Zo wordt er gezorgd voor meer woonruimte in een stad, en kan de stad verder groeien. De bewoning van kleine huizen op een dak is vooral geschikt voor studenten en starters. Een paars dak zorgt ervoor, dat de ruimte op hoogte wordt benut.

Oranje is de kleur van mobiliteit

Meerdere doelen komen samen

Fietspaden, wandelpaden, maar ook parkeervoorzieningen en zelfs landingsplaatsen voor helikopters of zogenoemde drone-hubs voor het transporteren door de lucht van pakketjes, zijn allemaal mogelijkheden die als voorziening op een dak mogelijk zijn. In al die situaties spreken we van een oranje dak.

Oranje daken zorgen letterlijk en figuurlijk voor verbinding, omdat ze verbonden worden met andere daken. Zo zal een fiets- of wandelpad verbonden zijn met een dakpark. Ook kunnen er nieuwe vormen van vervoer ontstaan. Door op hoogte gebruik te maken van de ruimte die daken bieden kan de stad doorgroeien.

Grijs staat voor techniek

Installaties voor het pand en omgeving

Op een zogenoemd grijs dak zijn leidingen, installaties en nutsvoorzieningen aangebracht. Ook zend- en ontvangstapparatuur kan er zijn geplaatst, evenals koel- en verwarmingsapparatuur, of een bliksemafleider. Leidingen, die niet in de grond maar over het dak zijn gelegd, en meer het karakter hebben van nutsvoorzieningen kunnen ook op een grijs dak zijn aangebracht.

Grijze daken kortom, zijn voor technische functies en heten daarom ook wel een techniek-dak. Ze zijn vooral erg nuttig omdat ze plek bieden aan technische installaties die nodig zijn voor de gebouwen. Denk aan schoorstenen, bliksembeveiliging en luchtbehandelingsinstallaties. Daarnaast kunnen grijze daken een groter gebied helpen als het gaat om technologie. Bijvoorbeeld met een regenradar of antennes voor digitale netwerken.

Gouden daken zijn de ultieme uitdaging

Het zijn de ideale combinaties.

Elke kleur zoals beschreven staat in beginsel voor een specifieke, algemene toepassing op een dak. Natuurlijk zijn er vaak combinaties denkbaar. Zo hoeft een groen dak niet alleen groen te zijn, of een blauw dak alleen maar blauw. Wanneer die ruimte en mogelijkheid er is, is een combinatie juist ideaal.

Maar daar ligt ook de ultieme uitdaging. Een dak kan bijvoorbeeld deels worden beplant met sedum, maar een ander deel van dat dak kan tevens worden voorzien met de opvang van water (blauw). Als de ruimte er is, kan het ook worden ingericht met voorzieningen voor recreatie, of kunnen er installaties worden geplaatst. Alle combinaties zijn denkbaar en toepasbaar, mits het dak en de omgeving dat toelaat.

De voordelen van een gouden dak liggen voor de hand. Het biedt namelijk alles waar behoefte aan is. Van meer biodiversiteit tot meer ruimte en wateropvang. Kortom, de ruimte die het dak biedt wordt optimaal benut.