Tot aan 2050 is er nog tijd genoeg, lijkt het. Niets is minder waar 2030 dient iedere dak eigenaar al een significante stap te hebben gezet. Daarbij kleven er risico’s aan wachten, terwijl de voordelen van snel acteren aantoonbaar zijn.

Het lijkt soms interessant om te wachten tot innovaties het mogelijk maken om een inhaalslag te slaan. Echter liggen inflatie en schaarste op de loer. Wanneer de grondstoffen het niet haalbaar maken om die innovaties uit te rollen, dan had je gewenst dat je voorop liep.

Door resultaat gericht samen te werken met ontwikkel / onderhoudspartners is het mogelijk om goede stappen te zetten. Rekening houdend met de vastgoed onderhoudsplanning. Zie je over 10 jaar groot onderhoud, dan zul je nu andere keuzes maken. Bijvoorbeeld door producten in te zetten welke over 10 jaar naar een ander dak kunnen worden overgezet.

Vanuit je inkomsten , of juist besparingen kan het dak op korte termijn feitelijk gaan opleveren. Maar daarmee zijn we er nog niet. Door ambities van het gebied mee te laten wegen ontstaat een plan waarmee het dak als onderdeel van het gebied gaat bijdragen.

Dankzij deze aspecten wordt het mogelijk om financiering, subsidies aan te spreken. Wat daarbij lastig, maar niet onmogelijk, blijkt is het vermogen om deze zelfde aspecten in te zetten voor goedkeuring vanuit de overheid of gemeente. Vanuit de partners van Zero250 wordt gebruik gemaakt van een rekeninstrument waarmee de impact van deelprojecten wordt uitgewerkt. Het rekeninstrument biedt inzicht in de financiële businesscase en de maatschappelijke kosten en baten van een multifunctioneel dak.

Gebruik onze ambitietool als eerste stap naar 2050.