Ongeacht het type pand

Als belegger, ontwikkelaar en vastgoedeigenaar kan je niet alleen, maar moét je zelfs je maatschappelijke rol pakken als het gaat om verduurzaming van onroerend goed en het terugdringen van de uitstoot van CO2. De duurzame daken conform Zero250 zijn daarvoor dé oplossing.

Daarbij is de investering in een schone toekomst een bewijs van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die ook nog eens optimaal rendeert dankzij lagere energiekosten en hogere waardes van het OG. Wij helpen en adviseren je bij nieuwbouw vooraf, of bij bestaande gebouwen graag met concreet advies over alle verscheidene toepassingsmogelijkheden.

Door het koppelen van daken met elkaar ontstaan nieuwe gebieden die ontgonnen worden. Dit zijn nieuwe businessmodellen waarin wij graag meedenken en helpen ontwikkelen. Er zijn weliswaar nog wel enkele hobbels te nemen, bijvoorbeeld omdat bewoners mogelijk afstand moeten doen van het dak. Daarentegen zien wij win-win situaties ontstaan die potentie hebben.

Elk dak kan volgens het concept van Zero250 duurzaam worden.

Daarbij is de investering in een schone toekomst een bewijs van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bovendien rendeert die investering optimaal dankzij lagere energiekosten en een grotere waarde van het OG.

Wij helpen en adviseren je bij nieuwbouw vooraf, of bij bestaande gebouwen graag met concreet advies over de vele toepassingsmogelijkheden.

De grootste stappen in verduurzaming worden weliswaar gezet met multifunctionele daken voor grotere partijen die veel onroerend goed bezitten. Maar ook professionals in de bouw en bouw gerelateerde sectoren hebben veel baat bij de kennis en kunde die Zero250 hen biedt.

Iedere eigenaar van een pand, ongeacht de soort of omvang ervan, kan met een duurzaam dak van Zero250 aantonen, dat hij meewerkt aan een duurzame wereld. Zakelijke OG-eigenaren tonen hiermee bovendien aan, dat zij werkelijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). En dat is belangrijk voor iedereen.

Onze partnerbedrijven bekijken en beoordelen bij elke aanvraag de mogelijkheden en brengen daarna een concreet advies uit.

Wat is jouw route naar 2050?

Plan jouw route naar 0% CO2-uitstoot met het Zero250 ambitie programma.

In 2050 0% uitstoot van CO2

Dat zijn geen loze woorden. Evenmin is het slechts een mooie ambitie. Het is een keiharde, wettelijk vastgelegde eis. Daar ontkom je niet meer aan. Level Up your roof!