Paars dak of combinatie van meerdere kleuren

In een artikel op NOS.nl wordt uitgelegd dat er op de vele m2’s aan platte daken die we hebben enorme kansen liggen om de woningnood aan te pakken. Zero250 is het daar volledig mee eens. Maar daken bieden nog veel meer kansen.

Optoppen

Na een reportage op Nieuwsuur van 25 september jl. werd in het NOS.nl artikel beschreven hoe het zogenoemde optoppen in z’n werk kan gaan. Op de platte daken kunnen namelijk vele luchtgebonden woonruimtes worden gerealiseerd. Het is nog zeer innovatief, maar kan uiteindelijk zeker stappen zetten in het oplossen van de actuele woningnood. Voor 2030 immers moeten er 900.000 woningen gebouwd worden en de mogelijke ruimte op de grond is beperkt.

Niet eenvoudig, toch kansrijk

Dat het bijbouwen van woonruimtes op bestaande platte daken niet zo eenvoudig is als het klinkt is logisch. Natuurlijk moet het gebouw het constructief aankunnen, maar ook de bestaande bewoners moeten ermee akkoord zijn. Het geeft namelijk wel wat (tijdelijke) overlast. De oplossingen die daar voor zijn liggen goeddeels voor de hand, maar het benutten van de vele miljoenen vierkante meters plat dak is desondanks niet zomaar gerealiseerd. Toch geloven ook wij dat hier enorme kansen liggen die onderzocht moeten worden en waar mogelijk moeten worden benut.

Paars dak

Duurzame daken worden per soort uitgelegd in een kleur. Paarse daken worden zo genoemd, wanneer die ruimte wordt benut om bij te bouwen, bijvoorbeeld met woonruimtes. Zero250 is daar groot voorstander van. Dat wil zeggen, dat wij er groot voorstander van zijn om de mogelijkheden van daken vooral en nadrukkelijk veel meer te benutten. Dat geldt zeker maar niet alleen voor paarse daken, maar voor alle soorten duurzame daken.

Alternatieven

Als gespecialiseerd kennisplatform voor duurzame daken menen wij dat er ook naar alternatieven gekeken moet worden. Niet elk plat dak op elke plek in iedere stad zal geschikt zijn om woonruimte op te creëren. Dat betekent dan wat ons betreft vooral niet, dat je niet naar andere mogelijkheden moet kijken. Integendeel. Veruit de meeste daken zijn te verduurzamen, zij het op verschillende manieren. En verduurzaming is altijd goed voor het milieu, voor de leefomgeving en voor mens en dier.

Mogelijkheden onderzoeken

Zero250 kijkt altijd eerst naar de mogelijkheden, naar de noodzaak en daarmee naar de soort verduurzaming die op die specifieke plek het hardste nodig is -zeker ook wanneer een paars dak niet mogelijk is. Denk aan een groen dak (begroeiing met sedum, planten en bloemen), een blauw dak (wateropvang), een geel dak (opwekken van energie), of combinaties ervan (goud dak). De mogelijkheden kortom zijn enorm.

Meer weten?

Het hele artikel op NOS.nl lees je overigens hier. Wil je als vastgoedeigenaar nu meer weten over de mogelijkheden om jouw dak te verduurzamen? Neem dan gewoon contact met ons op.