De Nederlandse regering moet de uitstoot van stikstof drastisch verlagen. Dat is een eis uit de Europese klimaatwet. Die wet houdt de bindende doelstelling in dat de netto-emissies van broeikasgassen in 2030 ten minste 55 procent lager moeten zijn dan in 1990. Dat levert een flinke strijd tegen stikstof op, die niemand kan zijn ontgaan.

Bekend probleem

Voor onder andere de Nederlandse veehouders heeft de klimaatwet grote gevolgen. En zij laten de laatste tijd dan ook luid van zich horen. Toch is de discussie omtrent het bestrijden van de uitstoot van stikstof geen nieuw probleem. In 2019 was er praktisch een bouwstop als gevolg van een uitspraak van de Raad van State over het Nederlands stikstofbeleid. Dat beleid voldeed namelijk al een aantal jaar niet aan de Europese richtlijnen. Om te voorkomen dat bouwprojecten stil kwamen te liggen kreeg de bouw een gedeeltelijke vrijstelling.

Duurzaam bouwen

Nu de bouw al een aantal jaren deze vrijstelling heeft wordt er intensief geïnvesteerd in het verduurzamen van de bouw. Daarmee moet de uitstoot van de fijnstof (en dus van stikstof) flink worden verminderd. Dit wordt gestimuleerd door de overheid doormiddel van diverse subsidies.

Slim bouwen

Uiteraard is duurzaam bouwen, zoals de sector dat voorstaat, een prima middel tegen de uitstoot van stikstof. Maar we kunnen veel verder gaan. Bijvoorbeeld door gebouwen zodanig aan te passen dat ze fijnstof uit de omgeving opnemen. Dat kan onder andere door de aanleg van zogenoemde groene daken. De opgenomen hoeveelheden zijn dan wel relatief klein, maar men scoort wel een extra BREEAM-punt, aangezien een groen dak de lokale luchtkwaliteit verbetert. En dat helpt weer bij de goedkeuring van ontwikkelingsplannen door de gemeente of een andere instantie én bij het realiseren van de milieueis. Dit soort maatregelen alleen zullen de stikstofcrisis niet oplossen. Maar mocht je een groen dak overwegen, dan weet je nu dat dit een extra argument is. Als je echt impact wilt maken dan kan je uiteraard ook kiezen voor een geel dak. Eigen energieopwekking zorgt immers voor minder vervuiling dan de uitstoot van stikstofoxides door energiecentrales.

Zero250 helpt

Met het onderzoeken naar de beste keuze voor een duurzaam dak zet je een eerste stap in het bestrijden van de uitstoot van stikstof. Dat we die strijd moeten aangaan, niet alleen vanwege de wetgeving, maar vooral omwille van de leefbaarheid voor mens en dier is waar Zero250 voor staat. Wij kijken en denken graag met je mee.