Terwijl we langzaam maar zeker het einde van het jaar naderen, is dit de perfecte tijd om vooruit te kijken naar wat het komende jaar in petto heeft voor uw onderneming of organisatie. In het streven naar groei en verbetering is het van essentieel belang om te onderzoeken of er nog subsidies beschikbaar zijn die u kunnen ondersteunen bij het vergaren van waardevolle kennis en het verwezenlijken van uw doelen voor het komende jaar en de jaren daarna.

Eén dergelijke kans bevindt zich in de provincie Utrecht. De provincie heeft grote ambities om een aantrekkelijke, gezonde, groene, en klimaatbestendige regio te worden, waar het zowel prettig wonen als werken is. Om deze doelen te bereiken, heeft de provincie nog tot 30 november 2023 om 23:00 uur een subsidiemogelijkheid beschikbaar gesteld. Deze subsidie kan initiatieven ondersteunen op verschillende schaalniveaus en in verschillende fasen van ontwikkeling.

Hoewel de beschikbare subsidies voor 2023 hoogstwaarschijnlijk beperkt zijn tot de categorie “groene daken”, betekent dit niet dat er geen andere mogelijkheden zijn. Wellicht kunt u subsidie verkrijgen voor het inhuren van een adviesbureau om lokale hitteplannen op te zetten of voor het uitvoeren van waardevol onderzoek dat bijdraagt aan de doelstellingen van de provincie Utrecht.

Ga op onderzoek

We roepen bedrijven en woningcorporaties in deze provincie op om deze gelegenheid met beide handen aan te grijpen. Bovendien is het de moeite waard voor organisaties buiten deze provinciegrenzen te kijken en te onderzoeken of vergelijkbare kansen in hun regio beschikbaar zijn.

Om meer informatie te verkrijgen over de subsidies in uw regio, raden we u aan om de website van uw provincie en uw gemeente te bezoeken en vooral de subsidiepagina te raadplegen. Dit kan een belangrijke stap zijn om uw plannen voor het komende jaar naar een hoger niveau te tillen.

Laten we samen streven naar groei, duurzaamheid en vooruitgang. Met de steun van subsidies en het delen van waardevolle kennis, kunnen we samen de toekomst vormgeven en onze doelen bereiken.

Level up your plans!