Nul procent CO2-uitstoot in 2050. Dat geldt voor ons allemaal. Dat is geen ambitie, maar een wettelijk verplichting. Bovendien is het gewoon noodzaak. Voor het behoud van onze planeet, in het belang van de toekomst. De vraag is nu “wat is jouw route naar 2050?”

Wat is jouw route naar 2050?

Plan je route met het ZERO250 ambitie programma

Doordacht Ambitie Programma

Een duurzaam dak van Zero250 draagt eraan bij om in 2050 nul procent CO2-uitstoot te realiseren. Een duurzaam dak creëer je echter niet door even wat zonnepanelen te plaatsen. Een duurzaam dak vraagt om een doordachte aanpak. In de ene situatie is zonnepanelen welllicht een goed idee. Maar soms is er juist meer behoefte aan de opvang van water, of is er meer behoefte aan het benutten van de ruimte die het dak biedt, al dan niet in combinatie met groen. Natuurlijk moet er ook gekeken worden naar de draagkracht van de constructie, de staat van onderhoud en de kwaliteit van het dak. Kijk ook eens verder dan de rand hoog is en verdiep je in de mogelijkheden en behoeften van de omgeving.

Een duurzaam dak vraagt om een visie die past bij een ambitie. Een dak van Zero250 gaat uit van een lange levensduur met een passend onderhoudsplan. Daarom ontwikkelden wij de Zero250 ambitie generator.

Vul in deze tool in en je ontvangt een basisadvies over jouw route naar 2050. Het geeft je richting in jouw weg naar nul procent, met jouw wensen en eventuele mogelijkheden.

De Ambitie Intake

Wij kijken naar het belang per stakeholder, per gebied, per stad en per regio waar een duurzaam dak aangelegd kan worden. In de ene situatie is er wellicht meer mogelijk met zonnepanelen of is er juist meer behoefte aan de opvang van water. Of is er meer behoefte aan de uitnutting van de ruimte die het dak heeft, al dan niet in combinatie met groen. Zo komen we tot heel gerichte adviezen per situatie.

Vul in deze tool in en ontvang een advies met hoe jouw route naar 2050 eruit kan zien. Het advies helpt je richting te geven aan wat en hoe jij je weg naar nul procent gaat afleggen, met jouw wensen en de mogelijkheden.

Dit is een aandoening waarbij mensen (en dieren) diverse lichamelijke klachten krijgen doordat ze hun warmte niet kwijt kunnen. Die klachten worden veroorzaakt door extreme hitte als gevolg van klimaatveranderingen.
Dit is een verzamelnaam voor situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water en met name enorme hoeveelheden regenwater en -daardoor- overstromingen en daklekkages.
Het opvangen van met name grote hoeveelheden regenwater, het opslaan ervan en het daarna hergebruiken wordt hiermee bedoeld. Dat hergebruik kan zijn voor beplanting, maar ook voor het doorspoelen van toiletten.
Zonnepanelen, maar ook windmolens kunnen op daken worden geplaatst en energie opwekken. Daarmee wordt in eerste instantie het reguliere energienet ontzien, maar het kan de overtollig gewonnen energie er ook aan teruggeven.
Door goede, duurzame isolatie wordt het gebruik van energie bespaard. In de winter omdat er minder verwarmd behoeft te worden en in de zomer omdat er minder gekoeld hoeft te worden.
Door het aanbrengen van beplanting op een dak wordt niet alleen het gebouw letterlijk groener, maar ook de omgeving. Vergroening kan zijn door planten als sedum, maar ook door gras of zelfs door bomen.
Een dak dat water opvangt, voedsel biedt voor insecten en verkoelend werkt in de zomer, draagt bij aan een gezonde en prettige leefomgeving.
Biodiversiteit is ‘de rijkdom van alles wat leeft in de natuur’ zoals bloemen en planten, maar ook dieren, insecten en schimmels. Ook de manier waarop alle soorten met elkaar ‘samenleven’ is belangrijk omdat ze met elkaar zijn verbonden. Biodiversiteit zorgt niet alleen voor meer leven, maar ook voor een betere bescherming tegen plagen.
Een duurzaam dak kan zo worden ingericht, dat -naast de algemene biodiversiteit- er meer diersoorten kunnen verblijven en leven.
Op bepaalde (platte) daken kunnen zogenoemde tiny houses worden gebouwd. Daarmee wordt de woonomgeving verdicht, aangezien er meer woonruimte door wordt gecreëerd.
Wanneer een plat dak wordt ingericht voor bepaalde sporten, of waar er bepaalde spellen kunnen worden gespeeld, dan wordt de ruimte die een dak biedt beter benut. Er behoeft immers geen grond te worden vrijgemaakt of vrijgehouden voor een sport- of speelveld.
Een dak kan worden gebruikt om er buurtfaciliteiten op aan te brengen. Dat kan zeer uiteenlopend zijn, van een parkje, wandelroutes of een onderkomen voor bepaalde doeleinden.
Kinderen hebben ruimte nodig om te spelen, en het liefst ‘buitenshuis’. Omdat dat in een dichtbevolkt gebied vaak moeilijk te realiseren is -een speelveldje kost nu eenmaal ruimte- kan dat ook op een dak worden ingericht.
Het heel algemeen verduurzamen van een gebouw kan bestaan uit vele verschillende facetten. Denk aan een betere isolatie, goede elektrische voorzieningen in plaats van gasgebruik, en dergelijke. Daarbij hoort dan tevens een circulair duurzaam dak, zonder de directe keuze voor de wijze waarop die verduurzaming gebeurt.
Een duurzaam gebouw, mét een duurzaam dak neemt in waarde toe. Dat is een financieel voordeel. Maar ook het inrichten van een duurzaam dak kan financieel voordeel opleveren doordat het bijvoorbeeld voor het gebruik ervan wordt verhuurd aan derden. Denk aan de sportveldjes, de tiny houses, de nutsvoorzieningen, en dergelijke, maar ook door inkomsten uit het winnen van energie.
Sommige daken kunnen worden ingericht om de mobiliteit te vergroten. Los van parkeervoorzieningen die erop kunnen worden aangebracht, kunnen er ook fiets- en/of wandelpaden op worden aangelegd. Soms is ook een drone-hub of een landingsplaats denkbaar.
Daken waar technische en/of nutsvoorzieningen worden geplaatst, zoals telefoonmasten, weerstations, bliksemafleiders of luchtbehandelingsinstallaties zijn eveneens nuttig en soms ook nodig. Ook deze voorzieningen moeten immers ergens geplaatst (kunnen) worden, aangezien het vaak op de grond niet mogelijk is.
Type dak *
Omgeving *
Toestemming voor communicatie *

De grootste stappen in verduurzaming worden weliswaar gezet met multifunctionele daken voor grotere partijen die veel onroerend goed bezitten. Maar ook professionals in de bouw, architecten en bouwgerelateerde sectoren hebben veel baat bij de kennis en kunde die Zero250 hen biedt.

Iedere eigenaar van een pand, ongeacht de soort of omvang ervan, kan met een duurzaam dak van Zero250 aantonen, dat hij meewerkt aan een duurzame wereld. Zakelijke OG-eigenaren tonen hiermee bovendien aan, dat ze werkelijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). En dat is belangrijk voor iedereen.

Onze partnerbedrijven bekijken en beoordelen bij elke aanvraag de mogelijkheden en brengen daarna een concreet advies uit.

Overigens werken wij altijd met inachtneming van de regels van de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) en volledig conform de Wet Kwaliteitsborging Bouw (WKB).

Overheden
Woningcorporaties
Architecten
Bedrijven en instellingen
Bouw- en bouwgerelateerde bedrijven
Beleggers, ontwikkelaars en vastgoedeigenaren