Omwille van klimaatdoelen 2030

Het kabinet wil vanaf 2025 zonnepanelen op nieuwe gebouwen verplichten. Dit houdt in, dat elk nieuw utiliteitsgebouwgebouw met een dakoppervlak van 250 m2 of meer verplicht een zonne-energie systeem moet installeren. Dat geldt dus niet voor woonhuizen.

Klimaatdoelen aangescherpt

Deze maatregel moet helpen om de aangescherpte klimaatdoelstelling van 2030 te halen. Tevens moet het de afhankelijkheid van alternatieve energiebronnen uit het buitenland beperken. Dat lijkt allemaal heel mooi natuurlijk. In eerste instantie omdat er maatregelen worden genomen om sneller de klimaatdoelen te halen. Daarnaast wordt er tevens ingezien welke potentie daken daartoe bieden. Toch dient men enkele kanttekeningen bij deze verplichting zetten.

Combineren van mogelijkheden

Het klimaat verandert de komende jaren nog verder en sneller. De hevige buien worden intenser, drogere, hete periodes duren langer en de temperatuur stijgt nog verder, ongeacht het moment dat de wereld CO2-neutraal of negatief wordt. Op deze effecten moeten we natuurlijk zoveel mogelijk anticiperen. Het dak in algemene zin is daar bij uitstek een goede locatie voor. Extra neerslag opvangen of vertragen, zorgen voor een fijn klimaat en schaduw door een daktuin aan te leggen of men kan de temperatuur in de omgeving verlagen. Het zijn allemaal goede maatregelen. Maar wellicht kunnen er sportfaciliteiten of buurtcentra naar het dak worden verplaatst zodat er meer ruimte komt voor woningbouw, waarmee de woningcrisis wordt verminderd. Uiteraard zijn er ook dan combinaties mogelijk met zonnepanelen. Met de voorgenomen maatregel dient het gehele dak zich ter beschikking te stellen voor een energiesysteem en wordt combineren met andere toepassingen erg lastig.

Potentie benutten

Zoals blijkt uit een uitgekomen brief van het ministerie van EZK moeten er zoveel mogelijk zonnepanelen komen om aan de stijgende elektriciteitsvraag te kunnen voldoen. Op dit moment is het elektriciteitsnet echter overbelast. Dat betekent, dat veel zonnedaken nog niet aangesloten kunnen worden. Een probleem dat zeker nog een aantal jaren zal voortduren.

Klimaatadaptatie wordt steeds belangrijker. Dan is het toch zonde om daken dan niet mede te gebruiken voor andere doeleinden. Om alle nieuw te bouwen daken van utiliteitsgebouwen te reserveren voor uitsluitend zonne-energiesystemen is daarom wellicht wat te voorbarig. Veel beter is het om eerst per locatie naar alle mogelijkheden te kijken om zo tot een zo goed mogelijke toepassing van het dak te komen. Hiermee benut je pas echt de potentie van alle daken.

En dat is precies waar Zero250 voor staat; bekijk situationeel wat er nodig en mogelijk is. Dát zou wat ons betreft de beste verplichting zijn.