Tijdens de Bouwbeurs 2023 (van 6 t/m 10 februari) had Zero250 een plek in de gezamenlijke stand van Erdo en Oranjedak. Daar werd Zero250 als kennisplatform gepresenteerd en werden diverse lezingen gegeven over duurzame daken, onder andere door Esther Wienese, de DakenDiva.

DakenDiva

Esther Wienese kwam enkele jaren geleden in aanraking met stadsontwikkeling en de gevolgen van klimaatverandering; ‘Hoe moeten we de stad voorbereiden op de toekomst’, was de vraag. Toen ze zag dat ‘het dak’ een vergeten stuk stad is, is ze zich daar op gaan richten. Juist op het dak liggen immers zo veel mogelijkheden. “Ga maar na, alleen de stad Rotterdam heeft al 18,5 km2 aan platte daken. En in heel Nederland bedraagt dat bijna 400 km2,” legt ze uit. Uiteindelijk schreef ze er in 2016 zelfs een boek over: ‘Het Rotterdamse Dakenboek’. Sindsdien staat ze bekend als de DakenDiva.

Meer dan alleen een boek

Omdat ze zo enthousiast is over duurzame daken en de mogelijkheden ervan organiseert ze zelf, dan wel in samenwerking met Rooftop Revolution en de gemeente Rotterdam, allerlei activiteiten, zoals een dakentoer. Allemaal bedoeld om iedereen te laten zien wat voor moois je met een duurzaam dak kan doen en wat het verbetert aan de stad als leefomgeving.

Kennis, geen kunde

Ongevraagd haast Esther zich om te vertellen, dat ze veel kan vertellen en laten zien over alle soorten duurzame daken, maar zelf niet de kunde heeft om ze aan te leggen. “Maar met kennis begint het allemaal wel. Ook als het om duurzaamheid gaat, “ vertelt ze. Omdat ze meent dat we nog steeds te weinig zijn opgeschoten met de aanleg van duurzame daken, is ze erg blij met de komst van Zero250 als kennisplatform.

Waarom? Daarom!

Op de vraag waarom duurzame daken steeds belangrijker worden is ze heel stellig: “Het is gewoon nodig. De bevolkingsgroei, het veranderende klimaat, de noodzakelijke energietransitie en de afname van de biodiversiteit zijn hiertoe de achterliggende redenen.”
In veel mooie plaatjes laat Esther op de stand zien wat er allemaal in Rotterdam al gerealiseerd is aan duurzame daken. Van complete stadsparken tot gecombineerde daken met wateropvang en groen. De meeste soorten duurzame daken komen wel voorbij. De angst bestaat momenteel echter wel, dat nu vooral zonnepanelen zullen worden geplaatst, vanwege de terugverdienmogelijkheden. Dat is met een groen of blauw dak nu eenmaal minder aan de orde. Maar alleen allemaal zonnepanelen lossen de problemen ook niet op.

Je eigen keuze

Desgevraagd geeft Esther aan, dat er niet één soort dak de beste keuze is. “Het is een individuele voorkeur, in combinatie met de mogelijkheden,” legt ze uit. Maar een ander belangrijk aspect is ook de vraag wat er ter plekke nodig of wenselijk is. En daarvoor is de ambitietool van Zero250 een heel mooi instrument. Iedere eigenaar van onroerend goed zou die eens moeten invullen.