Groen is sowieso mooier  

Op 3 juni jl. verscheen in het NRC een artikel van Karel Knip over ‘het groene dak’. In dat artikel trekt Knip de toegevoegde waarde ervan flink in twijfel als het gaat om de diverse voordelen voor het milieu. Jammer, want het is iets te kort door de bocht.

Een breder perspectief

Zeker is, dat de effectiviteit van bepaalde groene en blauwe daken soms discutabel is. Dat is echter wel verklaarbaar. Sommige van deze daken zijn namelijk aangelegd op locaties waar de noodzaak van een groen en/of blauw dak in twijfel getrokken kan worden. Maar dat betekent niet dat groene en blauwe daken per definitie niet effectief zijn.

Met welk doel

Het eerste en belangrijkste uitgangspunt moet namelijk altijd het doel van een duurzaam dak zijn. Dan is het effect of de toegevoegde waarde ervan zo groot mogelijk te realiseren.

Is het doel bijvoorbeeld om wateroverlast door hoosbuien te verminderen. Dan kan het toch effectief zijn om een groen dak aan te leggen. De gevolgen van wateroverlast zijn immers groter voor de omgeving dan het effectief sproeien van het groen tijdens een drogere periode. Dat een groen dak een hogere isolatiewaarde geeft is een mooie bijkomstigheid, maar kan nooit het hoofddoel zijn bij de aanleg van een groen dak. Wanneer isoleren het hoofddoel is zal de aanleg van een groen dak dus nooit het advies mogen zijn. Is er ter plekke sprake van het zogenoemde ‘Urban Heat Island effect’ (het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied), dan is het belangrijk dat er voor de juiste beplanting wordt gekozen, zodat een zo goed mogelijk resultaat wordt behaald.

Kunnen en moeten

Waar het om gaat is dat bekeken en beoordeeld wordt wat we met de ruimte die een dak biedt kunnen doen en daarnaast wat we er gezien de omgeving en de lokale problematiek mee moeten doen. En dat is precies waar Zero250 voor staat; ter plaatse bekijken, beoordelen en dan pas adviseren. Want het is natuurlijk weinig zinvol (lees: effectief) om op een locatie waar geen wateroverlast is een watervasthoudend (blauw) dak aan te leggen. Of op een plek waar genoeg groen in de omgeving is een groen dak aan te leggen. Om tot een juist advies te komen is het van het grootste belang om het doel van een duurzaam dak ter plekke vast te stellen.

Ambitieprogramma

Het eerder genoemde geeft mogelijk voldoende aan, dat een gedegen advies op maat van groot belang is om het dakoppervlak zo optimaal mogelijk te benutten. Met het ambitieprogramma van Zero250 kan men de eerste behoeftes aangeven en wordt inzicht gegeven in de lokale situatie. Die informatie leidt tot een advies die gebaseerd is op de locatie, de omgeving en de persoonlijke wensen.

Groen is mooier

In dezelfde NRC reageert Marieke Hendriks op 9 juni over het esthetische aspect van groene daken. Zij stelt dat -los van milieueffecten en kosten- een groen dak in elk geval een stuk mooier en leuker zijn om naar te kijken dan alle zwarte bitumen daken. Al was het maar omdat ‘echte tuinen met gras, bloemen en bomen nog nauwelijks te vinden zijn.’

Daar zijn we het sowieso mee eens.