Het Amsterdams Medisch Centrum

Op een groot deel van het Amsterdam Medisch Centrum (AMC) is een sedumdak aangelegd (groen dak). Daar is tijdens warme dagen onder het dak de temperatuur gemeten. Ook zijn de temperaturen gemeten onder een regulier bitumen dak. Uit die verschillen bleek, dat de temperatuur onder het sedumdak soms wel 25 graden Celsius lager was. Dit fraaie resultaat gebruiken wij niet alleen voor onze partners of voor nieuwe aanvragen. Ook de directie van het AMC heeft dit gebruikt en opgenomen in haar jaarlijkse milieurapportage.

 

 

Image gallery