Bio-based, gerecyclede materialen en ingericht op duurzaamheid

Al in 2016 is men begonnen aan de ontwikkeling van dakbedekking die gemaakt wordt van alleen maar hernieuwbare grondstoffen. Nu, 6 jaar later is er een 100% biobased alternatief voor de conventionele bitumen dakbedekkingen ontwikkeld. Voor het eerst namelijk zijn alle componenten goed mengbaar. Dat zal als alternatief voor het oude bitumen wel eens het dak van de toekomst kunnen worden.

Bitumen

Bitumen wordt zoals bekend nog altijd veel gebruikt als basis voor dakbedekkingsproducten. Het heeft een aantal goede eigenschappen, maar wordt nog altijd gemaakt uit aardolie, net als de veelgebruikte polymeren APP en SBS. Dat maakt bitumen tot een minder duurzaam product. Bovendien wisselt de kwaliteit van het bitumenaanbod nog wel eens flink.

CBPM-programma

In het Circular and Biobased Performance Materials (CBPM)-programma, wat wordt gecoördineerd door Wageningen University & Research, werken kennisinstellingen en bedrijven aan de ontwikkeling van sterke en duurzame biobased materialen. Die moeten dan wat materiaaleigenschappen én prijs betreft kunnen concurreren met petrochemische kunststoffen, zoals die op steeds grotere schaal worden toegepast in de praktijk.

Samenwerking

Het doel van de samenwerking tussen de wetenschappers van Wageningen University en de dakdekkers was om een volledig op biomassa gebaseerde dakbedekking te ontwikkelen. Die dakbaan moet niet alleen wetenschappelijk verantwoord zijn, maar ook inpasbaar zijn in het bestaande productieproces en in de montagemethodes van dakdekkers. Er mochten daarbij geen concessies worden gedaan aan de gewenste productkwaliteit.

Lignine

Een van de bruikbare alternatieve grondstoffen om een biologische dakbedekking te maken bleek lignine te zijn. Lignine is een stof uit de celwand van planten en bomen, die fungeert als het cement tussen de vezels. Deze natuurlijke lijmstof heeft zich al eerder bewezen als zeer geschikt hernieuwbaar alternatief voor de toepassing in asfalt. De grootste uitdaging was om de lignine en de andere componenten te mengen tot een homogene massa. Door de inzet van fysische en chemische modificatietechnologie is dat gelukt, wat ‘een cruciale stap’ in het proces genoemd mag worden.

Mijlpaal

Wageningen University & Research, BMI en Stora Enso hebben nu een nieuwe mijlpaal bereikt. Voor het eerst zijn de biobased componenten, inclusief lignine, goed mengbaar. In de ontwikkeling van een 100% biobased dakbedekking is dat belangrijk om een alternatief te kunnen zijn voor de conventionele bitumen dakbedekkingen. Dat is natuurlijk uiteindelijk het doel.

Vervolg

Het vervolg nu is, dat er prototypes gemaakt worden voor de uiteindelijk 100% biobased dakbedekkingsproducten. Dat moet naar verwachting binnen drie jaar mogelijk zijn. Vervolgens moet het binnen 6 á 7 jaar mogelijk zijn de technologie zodanig op te schalen, dat er een volwaardig biobased alternatief op de markt komt. Dakbedekkingsproducenten zijn volop op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven voor hun bestaande producten, dus de interesse vanuit de markt is groot.

Biobased en Zero250

Ontwikkelingen en innovaties als deze zijn wat ons betreft uitstekende stappen op de weg naar nul procent koolstofdioxide uitstoot in 2050; een wettelijke verplichting die voor ons allemaal geldt. Dat het ook gewoon noodzaak is voor het behoud van onze planeet, in het belang van de toekomst is inmiddels duidelijk. De nodige versnellingen, zoals een reductie met 50% uitstoot in 2030 moet wat ons betreft ook nog altijd mogelijk zijn. Neem voor onze ideeën gerust eens contact op.

Zero250
Max Kwantes