Onderzoek in de soorten duurzame daken

In Haarlem staat het BouwLab R&Do. Dit is een innovatiehub die nieuwe bouwtechnologieën toegankelijk maakt voor elke partij die zich hierin wil verdiepen, die een testcase wil doen of die daadwerkelijk een pilotproject wil oppakken. Dit gebouw heeft een zaagtanddak. Op elk deel gaan wij een andere daksoort plaatsen.

Onderzocht, gemeten en geanalyseerd wordt wat de verschillen zijn per daksoort in temperatuur, waterretentie et cetera, en wat dat betekent voor het energieverbruik en CO2 uitstoot. Interessante en belangrijke data die ons verder helpen in de ontwikkeling van de duurzame daken van Zero250.

 

 

Image gallery