Ook een minder groot dak is geschikt

Als particuliere woningbezitter kan ook jouw dak duurzaam worden. Afhankelijk van het soort dak -plat of hellend- zijn er mogelijkheden om het dak te verduurzamen. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Onze partnerbedrijven bekijken en beoordelen jouw dak en adviseren je over de mogelijkheden. Hoe groot of klein ook, elk dak, ook dat van jouw woning is met Zero250 te verduurzamen.

Elk dak kan volgens het concept van Zero250 duurzaam worden.

Wij kijken daarbij altijd naar het belang per situatie, per stad en per regio. Is er bijvoorbeeld meer mogelijk met zonnepanelen of is er juist meer behoefte aan de opvang van water. Of is er meer behoefte aan het uitnutten van de ruimte die het dak biedt, al dan niet in combinatie met groen. Wij verzamelen alle data, die we vervolgens gebruiken om het lokaal belang het beste te kunnen dienen en het beste advies te kunnen geven.

De grootste stappen in verduurzaming worden weliswaar gezet met multifunctionele daken voor grotere partijen die veel onroerend goed bezitten. Maar ook professionals in de bouw en bouwgerelateerde sectoren hebben veel baat bij de kennis en kunde die Zero250 hen biedt.

Iedere eigenaar van een pand, ongeacht de soort of omvang ervan, kan met een duurzaam dak van Zero250 aantonen, dat hij meewerkt aan een duurzame wereld. Zakelijke OG-eigenaren kunnen dat ook in hun verantwoordelijkheid om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO) aantonen. En dat is belangrijk voor iedereen. Onze partnerbedrijven bekijken en beoordelen bij elke aanvraag de mogelijkheden en brengen daarna een concreet advies uit.

Wat is jouw route naar 2050?

Plan jouw route naar 0% CO2-uitstoot met het Zero250 ambitie programma.

In 2050 0% uitstoot van CO2

Dat zijn geen loze woorden. Evenmin is het slechts een mooie ambitie. Het is een keiharde, wettelijk vastgelegde eis. Daar ontkom je niet meer aan. Level Up your roof!