Door ingenieursbureau Arcadis is onderzocht hoe (on)gezond onze steden zijn. Hoewel de meeste steden hun best hebben gedaan en verbeteringen tonen, is het veelal nog steeds onvoldoende. Vergroening lijkt een belangrijke oplossing voor de toekomst. Wat ons betreft kan dat heel goed op het dak.

RIVM-gegevens

Bureau Arcadis heeft op basis van gegevens van het RIVM van twintig gemeenten gekeken hoe (on)gezond ze zijn. Gekeken is naar de gebouwde omgeving, groenvoorzieningen, de toegankelijkheid voor fietsers, voetgangers en reizigers in het openbaar vervoer, maar ook naar de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en ruimte voor sociale interacties. Het vorige onderzoek was van 2020.

Verbeteringen

Uit het onderzoek blijkt, dat Nederlandse steden de afgelopen jaren wel wat ‘gezonder’ zijn geworden, hoewel de vier grootste steden de minste vooruitgang boekten. Een verdere vooruitgang blijkt nu vooral te worden bedreigd door stijgende gemeentelijke kosten en toenemende woningnood. De meeste steden schuiven bepaalde maatregelen daarom voor zich uit.

Meer groen

Volgens de onderzoekers wordt er door veel steden wel flink geïnvesteerd in het verbeteren van groen in de openbare ruimte. Dat gebeurt mede omdat wandelen tijdens de coronacrisis populairder is geworden, maar ook het thuiswerken vraagt een andere, aantrekkelijkere woonomgeving. Ook is er meer aandacht voor het tegengaan van hittestress, vanwege stijgende temperaturen als gevolg van klimaatverandering. Zo wordt in veel steden ingezet op meer groen om smog en slechte lucht te beteugelen.

Vergroenen of verdichten

De spagaat waar veel steden zich in bevinden is, dat zij enerzijds moeten vergroenen, maar anderzijds ook moeten verdichten -oftewel zorgen voor meer woningen. Dat is een forse uitdaging. Omdat steden door klimaatverandering steeds warmer worden, moeten er maatregelen worden genomen tegen hittestress. Dat betekent minder bakstenen, minder bitumen en juist meer groen. Maar het woningtekort is nu al zo groot, dat er dus eigenlijk moet worden gebouwd. Daar komt bij, dat de luchtkwaliteit, vooral in de armere, dichtbebouwde wijken ronduit slecht is, maar dat de maatregelen daartegen enorm duur (lees: onbetaalbaar) zijn.

Steden groeien

Het lijkt of wonen in de stad per definitie niet gezond is. Toch zullen gemeenten daarover moeten nadenken, zo betoogt ook Arcadis. Inmiddels woont 60% van de hele bevolking namelijk in de steden. Daarom wordt als advies gegeven, dat er toch ook echt groene plekken moeten zijn waar je kunt verblijven, of doorheen kan lopen. Dat is belangrijker dan alleen wat geveltuinen.

Duurzame daken

Wij hebben al vaker betoogt, dat er op de enorme oppervlaktes aan platte daken veel potentieel ligt. Een duurzaam dak biedt immer veel kansen, zeker ook tegen hittestress. Bovendien is een parkachtige omgeving op het dak zeker niet ondenkbaar. Daarnaast kan op sommige daken ongetwijfeld verdichting worden gerealiseerd, door het plaatsen van tiny houses. Natuurlijk is dit alles niet het enige wat een gemeente kan doen om de leefbaarheid te vergroten. Het levert er wel een belangrijke bijdrage aan.

Overigens is Groningen volgens het onderzoek de gezondste stad van Nederland en Rotterdam de ongezondste (zie de ranglijst). Dat komt doordat Groningen de fiets op veel plekken voorrang geeft op de auto, waar dat in Rotterdam niet is. Rotterdam doet het wel goed als het gaat om openbaar vervoer, maar weer minder goed wat betreft groen in de stad.

Benut het potentieel

Wat Zero250 betreft kijken we samen met de gemeente en vastgoed eigenaren naar de mogelijkheden om steden te vergroenen. En dan vooral door omhoog te kijken. Daar ligt wat ons betreft echt veel meer potentieel dan waarnaar nu gekeken is.

Wil je meer weten? Neem gewoon contact met ons op. We hebben ideeën genoeg