De kans dat de gemiddelde jaartemperatuur op aarde ergens in de komende vijf jaar al 1,5 graad hoger zal zijn ten opzichte van de pre-industriële tijd wordt steeds groter. Hoe komt dat. Hoe erg is dat. Vragen die begrijpelijk en belangrijk zijn. Minstens zo belangrijk is natuurlijk de vraag: wat kunnen we nog doen?

Analyse WMO

Uit een nieuwe analyse van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) blijkt dat de kans dat we binnen 5 jaar een hogere jaartemperatuur hebben dan 1,5 graad bijna 50% is. Die kans werd eerder veel lager ingeschat. Dat komt volgens de WMO doordat de uitstoot van broeikasgassen niet structureel omlaag gaat. Eigenlijk integendeel zelfs. Die 1,5 graad wordt echter gezien als een belangrijke grens, en dat is niet omdat de wereldleiders dat bij het Klimaatakkoord van Parijs zo hebben afgesproken. Veel belangrijker is, dat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de effecten (gevolgen) van een opwarming boven de 1,5 graad al direct zeer ernstig zijn.

Gevolgen in beeld

In de afbeelding is te zien wat de gevolgen zijn. Wellicht kán de temperatuur op termijn weer dalen, maar het geeft wel een beeld wat zo’n warme wereld binnen een bepaalde periode betekent.

Klimaattop 2022

In de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh is op 20 november de VN-Klimaatconferentie afgelopen. Schade als gevolg van klimaatverandering is hier voor het eerst een officieel gespreksonderwerp, zo heeft voorzitter van de top, de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry, aangekondigd. De discussie ging daarbij over de vraag of en hoe rijke landen de armere landen moeten compenseren voor de schade die klimaatverandering veroorzaakt.

Wake-up calls

Alok Sharma, die vorig jaar de klimaattop in Glasgow voorzat, benadrukte bij de start van de top in Egypte dat het gesprek dit jaar moet gaan over concrete actie tegen alle klimaatverandering. Hij vindt dat de wereldleiders moeten uitleggen wat ze in het afgelopen jaar op het gebied van het klimaat voor elkaar hebben gekregen. “Hoeveel wake-up calls heeft de wereld nog nodig?”, vroeg Sharma zich af. Hij verwees daarbij naar de overstromingen in Pakistan enerzijds en de records aan droogtes elders in de wereld anderzijds. Niets doen leidt tot een klimaatcatastrofe, zo meent hij.

Fossiele brandstoffen

Als duidelijk is dat er iets geen toekomst heeft dan zijn het fossiele brandstoffen. Er wordt natuurlijk al hard gewerkt aan alternatieven, zoals zonne- en windenergie. Maar de wereld zal moeten accelereren. Dat geldt voor het vinden en benutten van andere, duurzame bronnen voor energie, maar vooral ook in het terugdringen van de uitstoot van CO2. Zoveel is duidelijk.

Verbeter de wereld

Die bekende uitdrukking wordt vaak gevolgd met ‘…en begin bij jezelf’. Zeker, een waardevol statement. Ook waardevol is uitsluitend de toevoeging: …’en begin’. Duurzame daken, groen, geel, blauw, of combinaties zijn allemaal mogelijk. Het is een directe en concrete stap om de uitstoot van CO2 te beperken of soms juist te laten opnemen. Voor elke eigenaar van vastgoed geldt dan dat credo: verbeter de wereld en begin!

Zero250, als kennisplatform van duurzame daken, helpt iedereen graag bij het bekijken en beoordelen van de mogelijkheden voor een duurzaam dak. Neem gewoon eens contact met ons op.