Het klimaat verandert. De gemiddelde temperatuur op aarde loopt op. En zomerse dagen, zoals we die afgelopen zomer hadden, brengen steeds meer en steeds vaker hittestress. Vergroening van daken, gevels en op de grond kan de noodzakelijke verkoeling brengen.

Hittestress

Hittestress wordt veelal omschreven als de mate waarin overlast ontstaat tijdens een periode van extreme hitte. Dat gebeurt dan vooral in (stedelijke) gebieden waar veel gebouwen staan en wegen liggen. Een term die bij hittestress ook veel wordt gebruikt is het hitte-eilandeffect. Dat zijn plekken waar de temperatuur nog een stuk hoger ligt dan elders. In een stad bijvoorbeeld kan het op een zeer warme zomerse dag wel 8 graden warmer zijn dan op het platteland.

Oorzaken

Hittestress en hitte-eilanden worden veroorzaakt door het veranderende klimaat en daarmee de oplopende temperaturen. Dat die hogere temperaturen niet kunnen worden verwerkt komt weer door een tekort aan groen zoals bomen, struiken, planten et cetera, te weinig schaduw en het ontbreken van wind of water. Op een hitte-eiland wordt het overdag veel warmer en koelt het ’s avonds slechter af. En dat heeft grote gevolgen.

eze hitte-eilanden zijn kleine of grote plekken waar de temperatuur een stuk hoger ligt. Zo kan het in de stad tot wel 8 graden warmer zijn dan op het platteland.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hitte-eilandeffect

Gevolgen

De hogere temperaturen in gebieden en steden en daarmee hittestress hebben grote gevolgen, die verder gaan dan velen zich beseffen. Zo neemt de sterfte en morbiditeit onder de mensen toe, wat kan oplopen tot wel 12% onder met name ouderen en chronisch zieken. Daarbij neemt de luchtkwaliteit af (smog) wat weer de oorzaak voor ziektes kan zijn. De arbeidsproductiviteit neemt fors af, soms tot wel 30 of 50% maar de agressie neemt juist toe. Ook vee heeft last van de hitte en flora en fauna kunnen worden verdrongen, terwijl bepaalde insecten in hoeveelheid toenemen wat weer overlast veroorzaakt.

Groen is koel

Een andere, heel belangrijke maatregel tegen hittestress is vergroening. Dat geldt voor de aanleg van groen op de grond, door groene gevels, maar zeker en vooral ook door de aanleg van groene daken. Groene daken zijn daken die zijn ontworpen met begroeiing, extensief of intensief, variërend van mossen (met name sedum) en grassen tot beplanting met struiken of zelfs met bepaalde boomsoorten. Groene daken zijn ’s zomers koeler dan bitumen daken doordat het zonnewarmte absorbeert. Het verschil onder het dak loopt soms op tot wel 250 Celsius.

Overigens reflecteert een hard dak geluid, terwijl een groen dak geluid absorbeert. Daarmee zorgt een groen dak voor een rustiger leefomgeving, wat de gezondheid van de mens ten goede komt. Een groen dak zorgt ook nog eens voor een grotere biodiversiteit. Vogels en insecten profiteren namelijk van de begroeiing en krijgen meer leefruimte. Die begroeiing neemt ook nog eens CO2 en Nox op. Tot slot houden groene daken 60 tot 80% meer regenwater vast dan de conventionele daken, waardoor het riool bij hevige stortbuien bijvoorbeeld, wordt ontlast.

Toekomst

Het is voor de toekomst van belang dat er bij iedereen een verandering in denken ontstaat. Dat geldt voor de gemeentes, de woningcorporaties en voor alle eigenaren van vastgoed. Een groen dak kan in veel situaties worden aangelegd en levert het snelste resultaat op als het gaat om klimaatadaptatie. Daarmee is de impact van hittestress fors te verminderen en wordt de leefbaarheid van de maatschappij vergroot.

Zero250 helpt u graag bij het zoeken naar uw mogelijkheden. Neem gewoon eens contact met ons op.